Kundcase: Moberg Fog

Kundcase: Moberg Fog

Moberg Fog är en av de största fogaktörerna i Sverige med ledord som transparens, kvalité och professionell dialog. Vi har frågat Maria Sellén de upplever att aajoda hjälpt dem med t.ex ökad transparens.

joklas2

Moberg fog grundades år 2011 med ledning utav Joakim och Niklas Moberg.

Vilka utmaningar hade ni i ert företag som ledde er till att börja använda aajoda som referens- och projektverktyg?
Vi hade inget fönster utåt till folk för att visa vad vi gjorde. Utmaningen vi hade var att vi ville ha det men visste inte hur vi skulle göra det.

Kände ni några hinder på att hoppa på detta verktyg i starten. Ifall ni gjorde det, vilka var det och hur kom ni över dem? Nej, jag såg inga hinder! Er presentation var enkel, lättförståelig och täckte de behov vi hade där och då. Efter kontakten med er kände vi att alla bitar föll på plats!

Vilka funktioner känner du underlättar mest för dig?
Jag kan ta bilder på mitt projekt direkt via appen och skriva några rader. Därefter kan jag i lugn och ro komplettera och snygga till det på datorn när jag kommit in till kontoret. Flexibiliteten att jag alltid kan fixa lite med något projekt antingen mobilt eller vi desktop är väldigt bra.

”Har du som företag behov av att dela med dig utav det du gör är aajoda ett extremt enkelt verktyg att använda! Fast det är så enkelt att använda är det så otroligt bra och ger så mycket tillbaka! Så pass så du blir förvånad varje gång!”

Hur löste ni samma problem innan Aajoda?
Det var obefintligt innan fastän vi själva visste att vi behövde det. Uppladdningar av projekt skedde väldigt sporadiskt både på hemsida, facebook och instagram. De gånger vi publicerade något på hemsidan gick det via en extern part som krävde mycket administration. Det kunde ta två veckor innan ny information var på plats.

Hur har ni implementerat aajoda bland era anställda?
Alla arbetsledare (cirka sex stycken) som är ute på bygget har fördelat ansvar att hantera referensprojekt. De vet nu att de inte behöver skapa en referens med bild och all projektinformation på en gång. Det räcker att de tar en bild så att den finns i aajoda. Därefter kan vi slutföra referensprojekten när vi kommer in till kontoret. Vi upplever att det har blivit enklare att få det gjort när vi förklarat för arbetsledarna vad syftet med aajoda är och varför det är viktigt.

Varför är det viktigt och vad är syftet med aajoda, tycker ni?
Det är viktigt för oss att vara transparenta med allt vi gör för att kunder och partners ska känna trygghet. En del i det är att visa upp de projekt vi slutfört och de projekt vi jobbar med just nu. Aajoda hjälper oss här att visa upp vilka vi är. Det är enklare för oss att skapa en rutin och en strategi när vi har aajoda som hjälper oss med genomförandet.

”Det man får mot vad man behöver göra tycker jag är den allra största anledningen till varför man ska ha aajoda. Det som tidigare tog oss 2 veckor får vi nu gjort på under 5 minuter!”

Vilka fördelar och specifika resultat har du fått se genom att implementera Aajodas lösning?
Det finns flera fördelar. När vi väljer att publicera projekt på facebook så får våra egna anställda  en annan inblick i de projekt vi jobbar med samtidigt som det blir en utomstående interaktion. Det tydligaste resultatet är att det som tidigare tog oss 2 veckor får vi nu gjort på under 5 minuter!

Vad skulle du vilja säga till alla de som funderar på att göra ett köp som detta och skulle du rekommendera det? I sådana fall varför?
Ja, jag skulle absolut rekommendera aajoda! Har du som företag behov av att dela med dig utav det du gör är aajoda ett extremt enkelt verktyg att använda! Fast det är så enkelt att använda är det så otroligt bra och ger så mycket tillbaka! Så pass så du blir förvånad varje gång!

Det innehåller allt man behöver och täcker alla delar man kan tänka sig behöva. Du kan skräddasy behovet för just ditt företag och kan bestämma vilken information du vill visa upp och hur. Det man får mot vad man behöver göra tycker jag är den allra största anledningen till varför man ska ha aajoda. Det är guld värt för oss! Att du kan lägga ner så extremt lite tid och kan ändå få så mycket utav det är guld värt!

Något annat som du skulle vilja tillägga? 
Vill slå ett slag för er utkastfunktion. När någon i vårt företag skapat en referens men ännu inte publicerat det får jag direkt en notis till mig via appen eller mail. Då kan jag gå in och titta och se om något behöver justeras eller läggas till.

Gå in på mobergfog.se och klicka på referenser för att se mer hur vi har integrerat vårt verktyg på deras webbplats.


Kom igång med referenser!

Oavsett om du är ny inom marknadsföring eller jobbar med det dagligen så kommer Aajodas verktyg för referenser att ta ditt företag ett steg längre fram inom referenser på nolltid.

Testa kostnadsfritt

Kom igång med referenser

Har du inte företagskonto på Aajoda ännu? Då är det dags att skaffa det nu! Starta en kostnadsfri utvärdering:

Skapa ett konto här